Hướng dẫn đăng ký tài khoản và thiết lập sử dụng chức năng bán hàng bằng điện thoại, in hóa...
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và thiết lập sử dụng chức năng bán hàng bằng điện thoại, in hóa đơn qua máy in Blutooth tại đây.
 
Khổ in mặc định của phần mềm bán hàng bằng điện thoại là khổ in 58mm
--
Để thay đổi khổ in cho phần mềm bán hàng bằng điện thoại bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Tải mẫu in bao gồm Phiếu thanh toán, Phiếu chế biến, Phiếu kết ca: Khổ in 58mm; Khổ in 80mm.
Bước 2: Đăng nhập tại www.DanTriSoft.vn
Bước 3: Hệ thống > Cấu hình hệ thống > Upload Report
 
Hỗ trợ sử dụng 0929 292 606 (Mr Trung)
Bước 4: Nhấn Chọn tệp > Dẫn đến file mẫu in vừa tải ở Bước 1Upload > Nhấn Yes khi xuất hiện bảng hỏi.
Bạn thao tác tương tự cho cả 3 file tải về.
 
Bước 5: Đăng nhập lại màn hình bán hàng trên điện thoại > Mẫu in mới sẽ được cập nhật.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nhà hàng - Cafe - Quán ăn