Hướng dẫn thay đổi thông tin cửa hàng

Hướng dẫn thay đổi thông tin cửa hàng

"""Đặc điểm phần mềm Dân Trí Soft online: 1. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, IE, Cờ Rôm...) hoặc ứng dụng (app) là dùng được. 2. Khi mất internet, ứng dụng trên máy tính vẫn hoạt động và đồng bộ dữ liệu khi có internet. 3. Ứng dụng order bằng...

Chi tiết
Hướng dẫn khai báo thông tin hàng hóa, giá bán

Hướng dẫn khai báo thông tin hàng hóa, giá bán

Đặc điểm phần mềm Dân Trí Soft online: 1. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, IE, Cờ Rôm...) hoặc ứng dụng (app) là dùng được. 2. Khi mất internet, ứng dụng trên máy tính vẫn hoạt động và đồng bộ dữ liệu khi có internet. 3. Ứng dụng order bằng...

Chi tiết
Hướng dẫn thay đổi, thêm mới thông tin hàng hóa, giá bán

Hướng dẫn thay đổi, thêm mới thông tin hàng hóa, giá bán

"""Đặc điểm phần mềm Dân Trí Soft online: 1. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, IE, Cờ Rôm...) hoặc ứng dụng (app) là dùng được. 2. Khi mất internet, ứng dụng trên máy tính vẫn hoạt động và đồng bộ dữ liệu khi có internet. 3. Ứng dụng order bằng...

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt màn hình bán hàng trên Window

Hướng dẫn cài đặt màn hình bán hàng trên Window

Đặc điểm phần mềm Dân Trí Soft online: 1. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, IE, Cờ Rôm...) hoặc ứng dụng (app) là dùng được. 2. Khi mất internet, ứng dụng trên máy tính vẫn hoạt động và đồng bộ dữ liệu khi có internet. 3. Ứng dụng order bằng...

Chi tiết
Đăng nhập bán hàng

Đăng nhập bán hàng

Đặc điểm phần mềm Dân Trí Soft online: 1. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, IE, Cờ Rôm...) hoặc ứng dụng (app) là dùng được. 2. Khi mất internet, ứng dụng trên máy tính vẫn hoạt động và đồng bộ dữ liệu khi có internet. 3. Ứng dụng order bằng...

Chi tiết
Thao tác Order

Thao tác Order

Đặc điểm phần mềm Dân Trí Soft online: 1. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, IE, Cờ Rôm...) hoặc ứng dụng (app) là dùng được. 2. Khi mất internet, ứng dụng trên máy tính vẫn hoạt động và đồng bộ dữ liệu khi có internet. 3. Ứng dụng order bằng...

Chi tiết