Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 2 phần: Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý...
Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 2 phần:
Các chức năng của gói cơ bản
- Quản lý bán hàng: Màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng.
- App Báo cáo hoạt động kinh doanh trên điện thoại.
- Không giới hạn người sử dụng phần mềm.
- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn…
- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền.
- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn.
 
Các chức năng Quản lý nâng cao
- Quản lý kho hàng: nhập, xuất, tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho…
- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa.
- Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh.
- Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp 0929 292 606 (mr Trung)
06 bước thiết lập để bán hàng.
Bước 1: Đăng kí phần mềm  >> Xem hướng dẫn
Bước 2: Thanh lý dữ liệu dùng thử, khai báo thông tin hàng hóa, giá bán >> Xem hướng dẫn
Bước 3: Khai báo thông tin Phòng, bàn - Thời điểm bán hàng >> Xem hướng dẫn
Bước 4: Tạo tài khoản cho nhân viên >> Xem hướng dẫn
Bước 5: Cài đặt màn hình bán hàng >> Xem hướng dẫn
Bước 6: Kết nối máy in bếp, hóa đơn >> Xem hướng dẫn
 
Hướng dẫn các các thao tác bán hàng.
1. Đăng nhập và khai báo đầu ca >> Xem chi tiết
2. Các nghiệp vụ bán hàng cơ bản >> Xem chi tiết
 
Hướng dẫn các chức năng khuyến mãi.
1. Khuyễn mãi theo hóa đơn >> Xem chi tiết
2. Khuyến mãi theo hàng hóa >> Xem chi tiết
 
Thiết lập để sử dụng các chức năng quản lý.
Bước 1: Khai báo ngân quỹ, chi phí >> Xem hướng dẫn
Bước 2: Khai báo kho, Nhà cung cấp >> Xem hướng dẫn
Bước 3: Khai báo định lượng thành phẩm >> Xem hướng dẫn
 
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý.
1. Lập phiếu nhập, xuất kho >> Xem chi tiết
2. Báo cáo quản lý Xuất nhập tồn kho >> Xem chi tiết
3. Lập phiếu Thu - Chi >> Xem chi tiết
4. Báo cáo quản lý Thu - Chi >> Xem chi tiết
 
Các chức năng bổ sung mà bạn có thể quan tâm.
1. Thay đổi thông tin hàng hóa, giá bán >> Xem chi tiết
2. Thay đổi thông tin Phòng bàn, thời điểm bán hàng >> Xem chi tiết
3. Thay đổi mật khẩu nhân viên >> Xem chi tiết
4. Thiết lập chế độ chạy Offline khi mất Internet >> Xem chi tiết
Bạn cũng có thể xem các hướng dẫn chi tiết khác tại đây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC