Phân quyền mới cho nhân viên Lưu ý: Tùy thuộc vào sự tin tưởng và nghiệp vụ của cửa hàng...

Phân quyền mới cho nhân viên

Lưu ý: Tùy thuộc vào sự tin tưởng và nghiệp vụ của cửa hàng bạn có thể thay đổi phân quyền nhân viên khác với mặc định của phần mềm.
Bước 1: Đăng nhập cửa hàng trên trình duyệt Web.
Bước 2: "Hệ thống" => "Phân quyền hệ thống".
Bước 3: Chọn Nhóm UserModule cần thay đổi phân quyền.
Bước 4: Click chọn hoặc bỏ chọn chức năng phân quyền.
Bước 5: Phân quyền xong cho Module nào bạn cần nhấn Lưu ở Module đó.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC