Để thực hiện chuyển kho đến cửa hàng khác trong chi nhánh bạn cần: - Khai báo kho nếu chi...
Để thực hiện chuyển kho đến cửa hàng khác trong chi nhánh bạn cần:
- Khai báo kho nếu chi nhánh mới có nhiều kho. Xem hướng dẫn tại đây.
- Tạo tài khoản có quyền quản lý kho của chi nhánh được chuyển. Xem hướng dẫn tạo tài khoản cho nhân viên tại đây.
 
1. Thực hiện thao tác của Người chuyển kho
Bước 1: Tạo file Excel chuyển kho theo mẫu bằng cách:
Bước 1.1: Lấy danh sách Hàng hóa, nguyên vật liệu tương tự bước 1 của mục (1) Nhập kho.
 
Bước 1.2: ''Kho hàng" => "Phiếu xuất kho khác chi nhánh" => nhấn Thêm mới => nhấn Import =>  nhấn Download Template => Chọn đường lưu file mẫu.
 
Bước 1.3: Coppy dữ liệu Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị tính của Hàng hóa và Nguyên vật liệu từ file Export sang file nhập kho và điền các thông tin Giá vốn, Số lượng, Thành tiền.
 
Bước 2: Import file chuyển kho:
''Kho hàng" => "Phiếu xuất kho khác chi nhánh" => nhấn Thêm mới => nhấn Import => nhấn Chọn tệp và dẫn tới tệp vừa hoàn thành => nhấn Import Data
 
Bước 3:  Điền thông tin phiếu chuyển kho và nhấn Lưu.
Lưu ý: Các thông tin điền vào phiếu có ý nghĩa như sau:
Kho xuất: Phải là kho của cửa hàng đang đăng nhập

Chi nhánh nhận kho: Chi nhánh được chuyển hàng hóa tới
 
Bước 4: Sau khi bạn nhấn lưu phiếu chuyển kho thì hàng hóa sẽ rơi vào trạng thái Mới tạo. Để chuyển hàng đi bạn chọn vào phiếu và nhấn Thực hiện chuyển kho.


  Sau khi đồng ý thực hiện chuyển kho thì hàng hóa sẽ rơi vào trạng thái Đang chuyển kho:
- Hàng được xuất ro khỏi kho chuyển.
- Hàng chưa được nhập vào kho nhận.

Để hàng được đưa vào kho nhận cần có sự chấp thuận của Quản lý chi nhánh nhận.

Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

2. Thực hiện thao tác của Người nhận kho
Để nhận hàng vào chi nhánh, Quản lý chi nhánh nhận hàng sẽ kiểm tra số lượng hàng hóa có đúng như phiếu chuyển kho hay không. 
- Nếu phiếu sai với thực tế thì người chuyển kho cần sửa đổi phiếu chuyển kho cho phù hợp
- Nếu phiếu đúng thì Quản lý của chi nhánh nhận hàng sẽ thao tác như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản lý chi nhánh nhận kho.
Bước 2: "Kho hàng" => "Phiếu nhập kho khác chi nhánh" => nhấn Thêm mới => nhấn Tìm phiếu xuất kho => Chọn phiếu xuất kho và nhấn Chọn.
Bước 3: Điền các thông tin nhập kho. Kho hàng chọn đúng kho được nhập vào và nhấn Lưu.
 
 
Bước 4: Chọn phiếu nhập kho và nhấn Hoàn thành nhập kho để kết thúc đơn Xuất nhập kho khác chi nhánh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC