Khi khách hàng chi tiêu cửa hàng sẽ tích điểm cho khách hàng qua số tiền chi tiêu đó. Khi...

Khi khách hàng chi tiêu cửa hàng sẽ tích điểm cho khách hàng qua số tiền chi tiêu đó. Khi đạt 1 mốc điểm khách hàng sẽ được nhận ưu đãi từ cửa hàng ví dụ:
- Giảm a% cho hóa đơn tiếp theo.
- Được 1 món quà.
- Được chiết khấu a% cho tất cả hóa đơn về sau cho tới khi thẻ hết hạn v.v
Khi thực hiện chức năng đổi điểm số điểm sẽ bị trừ đi bằng số điểm quy định trừ cho 1 lần đổi.

 
Xem hướng dẫn gắng thẻ Vip vào hóa đơn trên màn hình bán hàng tại đây - Mục 7.
Để thiết lập chương trình tích điểm thẻ VIP bạn cần:
1. Xác định nội dung chương trình sẽ triển khai.

2. Xác định hệ số quy đổi điểm: Ví dụ 1.000đ = 1điểm/ 10.000đ = 1điểm hoặc 100.000đ = 1điểm v.v
Ví dụ với mức 100.000đ = 1đ thì khách hàng chi tiêu 150.000đ sẽ chỉ được 1 điểm.

3. Gắng cho khách hàng 1 mã số thẻ (Thường là Số điện thoại) hoặc phát hành thẻ cho khách hàng.

Thiết lập hệ số quy đổi điểm.
Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Khuyến mãi-Vip" => "Thiết lập tích điểm thẻ Vip" => Khai báo Hệ số đổi điểmHạn mức đổi điểm nếu bạn chạy chương trình tặng quà, Voucher.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
Có 2 cách đẻ khai báo thông tin thẻ Vip.
Cách 1: Thêm mới từng thẻ VIP trên màn hình bán hàng
Đăng nhập màn hình bán hàng > Chọn bàn, món > Mở rộng > Khuyến mãi thẻ VIP > Nhấn dấu (+) để thêm mới thẻ VIP > Điền thông tin và lưu lại.
 
Cách 2: Thêm mới hàng loạt thẻ VIP
 
Bước 1: Khai báo thông tin khách hàng
"Danh mục" > "Khách hàng - Thẻ Vip" (Hoặc Khuyến mãi-VIP > Thông tin thẻ VIP) > nhấn Thêm mới > Khai báo thông tin khách hàng ở tab Thông tin chung.
 
Bước 2: Ấn định thông tin thẻ Vip
Click chọn Sử dụng thẻ Vip tại tab "Thông tin thẻ Vip" và khai báo các thông tin liên quan => nhấn Lưu.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC