Nội dung chương trình: Khi khách hàng sử dụng hóa đơn có giá trị từ A đến B sẽ được...

Nội dung chương trình: Khi khách hàng sử dụng hóa đơn có giá trị từ A đến B sẽ được chiết khấu % háo đơn hoặc số tiền nhất định.
Ví dụ: Với hóa đơn từ 200.000đ đến 500.000đ khách hàng được chiết khấu 10%. Từ 500.000đ sẽ được chiết khấu 15% hóa đơn.

Bước 1: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web.
Bước 2: "Khuyến mãi - VIP" => "Chương trình khuyến mãi" => nhấn Thêm CTKM theo hóa đơn.
Bước 3: Trong bảng khai báo nhấn Thêm dòng => Chọn mức tiền và chiết khấu => Chọn thời gian áp dụng, tên chương trình => nhấn Lưu.

Để chạy chương trình khuyến mãi theo hóa đơn trên màn hình bạn thao tác.

Chọn bàn => Chọn món => nhấn Mở rộng => nhấn Chương trình khuyến mãi => Chọn chương trình và nhấn Áp Dụng.

Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC