Để bán hàng ổn định và in hóa đơn nhanh chóng bạn cần cài đặt App bán hàng chạy trên...
Để bán hàng ổn định và in hóa đơn nhanh chóng bạn cần cài đặt App bán hàng chạy trên Window. Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.
File chạy của phần mềm lưu trữ tại: C:\DanTriSoft\TouchScreen.
Short Cut: Được tạo sau khi cài đặt ngoài màn hình Desktop.
 
Thông tin đăng nhập vào màn hình bán hàng:
Mã gian hàng: Mã của cửa hàng hoặc mã chi nhánh.
Tên đăng nhập và mật khẩu của nhân viên: Xem hướng dẫn khởi tạo tài khoản nhân viên tại đây.
Khai báo đầu ca: Nhập thông tin tiền đầu ca và nhấn Lưu. Như vậy nhân viên có thể bắt đầu bán hàng.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC