1. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU Nội dung chương trình: Tích điểm đến 1 mức sẽ hưởng 1 mức chiết khấu...

1. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU

Nội dung chương trình: Tích điểm đến 1 mức sẽ hưởng 1 mức chiết khấu cho thời gian còn hiệu lực của thẻ.
Ví dụ: Thẻ có thời hạn 1 năm từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2019. Khi tích được 2.000.000 VNĐ tương đương 2.000 điểm (Hệ số quy đổi là 1.000VNĐ = 1 điểm) khách hàng được chiết khấu 10% cho hóa đơn, tích được 5.000 điểm sẽ được chiết khấu 20% v.v
 
Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Khuyến mãi, Thẻ Vip" => "Khai báo mức chiết khấu" => nhấn Thêm dòng => Khai báo thông tin chiết khấu cho từng hạn mức điểm => nhấn Lưu và đóng.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM

Nội dung chương trình: Tích điểm đến 1 mức sẽ được phần quà.
Ví dụThẻ có thời hạn 1 năm từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2019. Khi tích được 500 điểm khách hàng sẽ được chiết khấu 10% cho hóa đơn kế tiếp.

Khai báo mức đổi điểm
Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Khuyến mãi, Thẻ Vip" => "Thiết lập tích điểm thẻ Vip" => Khai báo Hệ số đổi điểm và Hạn mức đổi điểm nếu bạn chạy chương trình tặng quà, Voucher
 
Thao tác đổi điểm
Trong màn hình bán hàng => nhấn Mở rộng => Chọn Khuyến mãi thẻ Vip => Tìm mã khách hàng => Nếu khách hàng đủ điểm để đổi quà thì nhấn Đổi điểm và trao quà cho khách.
Lưu ý: Sau khi đổi điểm số điểm của khách hàng sẽ bị trừ bằng số Hạn mức đổi điểm.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC