Phần mềm Dân Trí Soft có 3 hình thức cho khách hàng của bạn. Hình thức thanh toán được khai...
Phần mềm Dân Trí Soft có 3 hình thức cho khách hàng của bạn. Hình thức thanh toán được khai báo trong quá trình lưu hóa đơn.
 
 
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
Khách hàng trả bằng tiền mặt đúng số tiền: Nhân viên chỉ cần nhấn lưu.
Khách hàng trả tiền hơn với số trên hóa đơn (Phải thối lại tiền): Nhân viên điền số tiền khách đưa 
Tiền thanh toán sẽ được tăng lên trong ngân quỹ tiền mặt.
 
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
Chuyển tiền mặt về 0
Chọn ngân quỹ ngân hàng mà khách hàng chuyển vào
Điền số tiền khách hàng chuyển => Lưu
Tiền thanh toán sẽ được tăng lên trong ngân quỹ ngân hàng được chọn.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
3. Ghi công nợ.
Tạo thông tin khách hàng ghi công nợ và gắng thông tin khách hàng vào cửa sổ thanh toán.
 
Chuyển số tiền thanh toán về số tiền khách đưa (Thấp hơn số phải thanh toán) => Lưu
 
Lưu ý: Sau khi thực hiện nghiệp vụ ghi công nợ cho khách hàng thì công sợ sẽ được ghi lại.
Bạn có thể xem danh sách công nợ: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Doanh thu" => "Quản lý công nợ khách hàng"

Ý KIẾN BẠN ĐỌC