1. Kiểm kê kho. Để kiểm tra lượng tồn kho lý thuyết: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web...
1. Kiểm kê kho.
Để kiểm tra lượng tồn kho lý thuyết: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Kho hàng" => "Báo cáo tồn kho"
Phần mềm sẽ lấy thông tin Hàng hóaNguyên vật liệu tồn kho để báo cáo.
Lưu ý: Nguyên vật liệu sẽ được tính toán theo công thức định lượng. Xem hướng dẫn định lượng tại đây.
 
- Bạn có thể dựa vào báo cáo tồn kho này để quyết định nhập thêm kho.
Phát sinh: lập Xuất - Nhập để đưa số lượng về đúng thực tế.
- Nếu bạn kiểm kê kho để thống kê chênh lệch và thực hiện Xuất - Nhập kho để đưa số liệu về đúng thực tế.
- Thông thường các cửa hàng sẽ chốt kho vào cuối tháng để kiểm tra lại kho và rà soát thất thoát giữa thực tế kiểm kê và con số trong phần mềm.
- Bạn điền số lượng thực tế của cửa hàng và chọn ô Kiểm kê.
- Lần lược nhấn Nhập kho điều chỉnh và Xuất kho điều chỉnh để tạo phiếu Nhập Xuất điều chỉnh cho số lượng trong kho.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
2. Báo cáo xuất nhập tồn
Phần mềm sẽ tự động tính giá vốn tủng bình của hàng hóa, nguyên vật liệu lúc 4h sáng hằng ngày.
Để xem báo cáo Xuất - Nhập - Tồn: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Kho hàng" => "Báo cáo Xuất Nhập Tồn"
Phần mềm sẽ thể hiện số lượng và giá trị của từng Hàng hóa, Nguyên vật liệu có phát sinh trong thời gian được chọn.
 
3. Giá vốn Thành phẩm.
Dựa vào Khai báo định lượng thành phẩmgiá vốn nhập kho trung bình phần mềm sẽ tính toán giá Cost của từng thành phẩm. Dựa vào báo cáo này bạn có thể điều chỉnh giá bán cho phù hợp.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC