Để kiểm soát được số tiền trong ngân quỹ và các nghiệp vụ chi tiêu trong tháng để có các...
Để kiểm soát được số tiền trong ngân quỹ và các nghiệp vụ chi tiêu trong tháng để có các hoạch định về dòng tiền tốt hơn bạn cần xem các báo cáo chi tiết đến tổng thể của phần mềm Dân Trí Soft Online.
1. Xem báo cáo sổ quỹ tiền.
Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web => "Thu chi tiền" => "Báo cáo Ngân Quỹ".
Các nguồn thu của các ngân quỹ:
- Tiền mặt: Là lượng tiền trong quầy thu ngân. Lượng tiền này đến từ việc thu tiền hóa đơn, thanh toán công nợ và các nghiệp vụ chuyển tiền ngân quỹ.
- Các ngân quỹ khác: Lượng tiền đến từ Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, thanh toán công nợ và các nghiệp vụ chuyển tiền ngân quỹ.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp 0929 292 606 (mr Trung)
2. Xem báo cáo sổ quỹ tiền.
Tổng hợp chi phí doanh nghiệp giúp bạn xem tất cả các khoản chi tiền trong khoảng thời gian nhất định.
 
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo các tổng hợp cách thông số Doanh thu, thu chi, giảm giá v.v để có thể biết được chi tiết lãi lỗ của cửa hàng.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC