Tài liệu hướng dẫn sử dụng gói quản lý chuỗi phần mềm Trà sữa Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng gói quản lý chuỗi phần mềm Trà sữa Online

Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 3 phần: Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý...

Chi tiết
Tạo thêm cửa hàng để quản lý chuỗi

Tạo thêm cửa hàng để quản lý chuỗi

Để tạo thêm cửa hàng trong phần mềm bạn cần thực hiện Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng đang...

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói nâng cao phần mềm Trà sữa Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói nâng cao phần mềm Trà sữa Online

Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 2 phần: Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý...

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói cơ bản phần mềm Trà sữa Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói cơ bản phần mềm Trà sữa Online

Chức năng của gói cơ bản - Quản lý bán hàng: Màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn,...

Chi tiết
Thiết lập bán hàng trong tình trạng không có mạng Internet

Thiết lập bán hàng trong tình trạng không có mạng Internet

Phần mềm Quản lý bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online sử dụng cho Nhà hàng - Quán ăn...

Chi tiết
Đồng bộ dữ liệu khi cửa hàng có Internet

Đồng bộ dữ liệu khi cửa hàng có Internet

Trường hợp mất Internet khi phần mềm đang hoạt động. Khi mất Internet phần mềm sẽ hiện bảng hỏi như...

Chi tiết