Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn Kho

Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn Kho

1. Kiểm kê kho. Để kiểm tra lượng tồn kho lý thuyết: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web...

Chi tiết
Hướng dẫn in mã vạch

Hướng dẫn in mã vạch

Để sử dụng chức năng in mã vạch bạn cần đầu tư các máy móc để hỗ trợ. Tham khảo...

Chi tiết
Nhập - Xuất kho trong chuỗi cửa hàng

Nhập - Xuất kho trong chuỗi cửa hàng

Để thực hiện chuyển kho đến cửa hàng khác trong chi nhánh bạn cần: - Khai báo kho nếu chi...

Chi tiết
Lập phiếu Nhập - Xuất kho

Lập phiếu Nhập - Xuất kho

1. NHẬP KHO Cách 1: Nhập số lượng ít thủ công Bước 1: ''Kho hàng" => "Phiếu nhập kho" =>...

Chi tiết
Khai báo Nhà cung cấp - Kho

Khai báo Nhà cung cấp - Kho

1. Khai báo nhà cung cấp Bước 1: Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web. Bước 2: Khai...

Chi tiết
Các hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán

Phần mềm Dân Trí Soft có 3 hình thức cho khách hàng của bạn. Hình thức thanh toán được khai...

Chi tiết