Khai báo khuyến mãi theo hàng hóa

Khai báo khuyến mãi theo hàng hóa

Nội dung chương trình: Giảm X% (hoặc Xđ) cho Hàng hóa A (hoặc nhóm hàng B). Ví dụ: Tưng bừng...

Chi tiết
Khuyến mãi theo Hóa đơn

Khuyến mãi theo Hóa đơn

Nội dung chương trình: Khi khách hàng sử dụng hóa đơn có giá trị từ A đến B sẽ được...

Chi tiết
Thay đổi, thêm mới thông tin hàng hóa, giá bán

Thay đổi, thêm mới thông tin hàng hóa, giá bán

1. Xóa hàng hóa Trường hợp 1: Đối với các hàng hóa đã phát sinh chứng từ doanh thu, chứng...

Chi tiết
Báo cáo Thu chi - Ngân quỹ

Báo cáo Thu chi - Ngân quỹ

Để kiểm soát được số tiền trong ngân quỹ và các nghiệp vụ chi tiêu trong tháng để có các...

Chi tiết
Khai báo Ngân quỹ - Phí

Khai báo Ngân quỹ - Phí

Bước 1: Tạo danh mục các chi phí có trong cửa hàng như: Lương nhân viên, Điện Nước Rác, Mua...

Chi tiết
Lập phiếu Thu - Chi

Lập phiếu Thu - Chi

1. LẬP PHIẾU CHI TIỀN "Thu, chi tiền" => "Phiếu chi tiền" => nhấn Thêm mới => Khai báo Mã...

Chi tiết