Chức năng của gói cơ bản Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý bán hàng: Màn hình...
Chức năng của gói cơ bản
Các chức năng của gói cơ bản
- Quản lý bán hàng: Màn hình tính tiền, nghiệp vụ bán hàng in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng.
- App Báo cáo hoạt động kinh doanh trên điện thoại.
- Không giới hạn người sử dụng phần mềm.
- Không giới hạn số lượng hàng hóa
- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền.
- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá bán.
 
Các chức năng Quản lý nâng cao
- Quản lý kho hàng: nhập, xuất, tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho…
- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa.
- Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh.
- Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng.
- Các tính năng khuyến mãi, tích điểm thẻ VIP.
 
Quản lý chuỗi cửa hàng
- Tạo thêm cửa hàng.
- Xuất nhập kho trong chuỗi cửa hàng.
- Quản lý hoạt động kinh doanh của chuỗi.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp 0929 292 606 (mr Trung)
05 bước thiết lập để bán hàng.
Bước 1: Đăng kí phần mềm  >> Xem hướng dẫn
Bước 2: Thanh lý dữ liệu dùng thử, khai báo thông tin hàng hóa, giá bán >> Xem hướng dẫn
Bước 3: Tạo tài khoản cho nhân viên >> Xem hướng dẫn
Bước 4: Thao tác bán hàng cơ bản >> Xem hướng dẫn
Bước 5: Tạo mới cửa hàng trong chuỗi >> Xem hướng dẫn
 
Hướng dẫn các chức năng khuyến mãi.
1. Khuyễn mãi theo hóa đơn >> Xem chi tiết
2. Khuyến mãi theo hàng hóa >> Xem chi tiết
 
Thiết lập để sử dụng các chức năng quản lý.
Bước 1: Khai báo ngân quỹ, chi phí >> Xem hướng dẫn
Bước 2: Khai báo kho, Nhà cung cấp >> Xem hướng dẫn
 
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý.
1. Lập phiếu nhập, xuất kho trong cửa hàng >> Xem chi tiết
2. Lập phiếu nhập, xuất kho khác cửa hàng >> Xem chi tiết
3. Báo cáo quản lý Xuất nhập tồn kho >> Xem chi tiết
4. Lập phiếu Thu - Chi >> Xem chi tiết
5. Báo cáo quản lý Thu - Chi >> Xem chi tiết
6. In mã vạch hàng hóa >> Xem chi tiết
 
Có thể bạn quan tâm.
1. Thay đổi thông tin hàng hóa, giá bán >> Xem chi tiết
2. Chi phí đầu tư giải pháp bán hàng bằng mã vạch >> Xem chi tiết
3. Nâng cấp gói nâng cao để quản lý kho, thu chi >> Xem chi tiết
4. Thay đổi mẫu in mã vạch >> Xem chi tiết
Bạn có thể xem các hướng dẫn chi tiết khác tại đây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC