Bước 1: Tải mẫu in đúng với máy in tem mà bạn sử dụng. Tem 3 [35mm x 22mm]: Tải...
Bước 1: Tải mẫu in đúng với máy in tem mà bạn sử dụng.
Tem 3 [35mm x 22mm]: Tải tại đây.
Tem 1 [50mm*30mm]: Tải tại đây.
Tem 1 [50mm*30mm] Cho hàng hóa có mã trên 7 ký tự: Tải tại đây.
Tem 1 [40mm*20mm] Cho hàng hóa có mã trên 7 ký tự: Tải tại đây.
Lưu ý: Nếu sử dụng loại tem khác bạn liên hệ với nhân viên hỗ trợ để được thiết kế mẫu in riêng.
Liên hệ tư vấn 0929.292.606 (mr Trung)
Bước 2: Tải mẫu in lên gian hàng
Đăng nhập gian hàng => "Hệ thống" => "Cấu hình hệ thống" => Chọn Tab "Upload Report" => nhấn Chọn Tệp và dẫn tới File vửa tải ở bước 1 => nhấn Upload.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC