Để sử dụng chức năng bán sỉ bạn cần khai báo: Các Bảng giá sỉ và Khách hàng sỉ. 1....
Để sử dụng chức năng bán sỉ bạn cần khai báo: Các Bảng giá sỉ và Khách hàng sỉ.
1. Khai báo Bảng giá sỉ.
Bước 1: Đăng nhập tại Dantrisoft.vn
Bước 2: Khai báo tên bàng giá  "Danh mục" > "Thiết lập giá bán" > Nhấn vào dấu + để thêm bảng giá sỉ > Khai báo tên Bảng giá và Lưu
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ 0929 292 606 (Mr Trung)
Bước 3: Khai báo giá bán sỉ
Bạn có thể điền từng hàng hóa hoặc dùng chức năng Import.
 
Để dùng chức năng Import bạn thực hiện:
3.1 - Tải file mẫu: Nhấn Import > Dowload Template import.
3.2 - Điền thông tin hàng hóa, giá bán sỉ vào file mẫu.
3.3 - Nhấn chọn tệp và dẫn tới file giá sỉ, chọn bảng giá Import và nhấn Import Data.
Lưu ý: Sau khi khai báo giá bán xong bạn nhấn Lưu
 
2. Khai báo thông tin khách hàng.
Bước 1: Đăng nhập tại Dantrisoft.vn
Bước 2: Khai báo nhóm khách hàng "Danh mục" > "Nhóm khách hàng" > Nhấn Thêm mới và khai báo nhóm khách hàng, bảng giá của nhóm đó > Lưu
 
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ 0929 292 606 (Mr Trung)
 
Bước 3: Khai báo thông tin khách sỉ.
Bạn có thể sử dụng chức năng thêm mới từng khách hàng hoặc chức năng Import từ file Excel.
 
Để sử dụng chức năng Import từ File Excel bạn thao tác:
3.1 - Đăng nhập phần mềm tại Dantrisoft.vn.
3.2 - "Danh mục" > "Khách hàng - Thẻ Vip" > Nhấn Import > Nhấn Download Template Import.
3.3 - Điền thông tin khách hàng - Nhóm khách hàng vào file mẫu.
3.4 - Nhấn Chọn tệp và dẫn tới file mẫu > Nhấn Import > Nhấn Lưu.
 
3. Bán hàng khách sỉ.
Bước 1: Đăng nhập tại Dantrisoft.vn
Bước 2: Tại màn hình bán hàng chọn Chi tiết hóa đơn > Chọn khách hàng.
 
Bước 3: Chọn hàng hóa và thanh toán như bình thường.
Lưu ý: Ở đây giá bán được tính toán là giá được bạn khai báo cho khách hàng này ở phần 1 và 2.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC