Đăng nhập bằng tài khoản của nhân viên bán hàng tại DanTriSoft.vn. Xem hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên...
Đăng nhập bằng tài khoản của nhân viên bán hàng tại DanTriSoft.vn. Xem hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên tại đây.
 
1. Chọn hàng hóa: Có 3 cách tìm hàng hóa để chọn
Cách 1: Nhấn biểu tượng qua lại để tìm hàng hóa cần chọn.
Cách 2: Tìm theo nhóm hàng hóa.
 
Cách 3: Tìm theo tên hàng, mã hàng, máy quét mã vạch
 
2. Thêm thông tin khác vào hóa đơn
Trên màn hình bán hàng nhấn vào "Chi tiết Hóa đơn"
Bạn có thể thêm thông tin khách hàng, giao hàng, ghi chú.
 
3. Chạy chương trình khuyến mãi, Thẻ Vip khách hàng.
Bạn cần thiết lập chương trình khuyến mãi và tích điểm thẻ Vip. Xem hướng dẫn tại đây.
Nhấn vào "Khuyến mãi" để chọn chương trình khuyến mãi.
Nhấn vào "Thẻ Vip" để tìm thẻ Vio gắng vào hóa đơn.
 
4. Các chức năng khác.
- Thay đổi số lượng chọn. Nếu đã in hóa đơn thì khi hủy thì phải khai báo thông tin lý do.
- Giảm giá hàng bán.
- Hủy chọn.
- Chiết khấu hóa đơn.
- Thuế xuất.
 
5. In hóa đơn
- Sau khi thêm đầy đủ các thông tin hóa đơn bạn nhấn "In hóa đơn"
- Hóa đơn in ra bạn đưa cho khách hàng để tính tiền. Phần mềm sẽ hiện cửa sổ in hóa đơn lên để ra lệnh in.
Lưu ý: Nếu cửa sổ in không bật lên bạn cần khắc phục theo hướng dẫn tại đây.
- Khách hàng thanh toán thì bạn sẽ nhấn lưu để khai báo thông tin thanh toán.
 
5. Lưu - Thanh toán
Phần mềm Dân Trí Soft có 3 hình thức cho khách hàng của bạn. Hình thức thanh toán được khai báo trong quá trình lưu hóa đơn.
 
 
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
Khách hàng trả bằng tiền mặt đúng số tiền: Nhân viên chỉ cần nhấn lưu.
Khách hàng trả tiền hơn với số trên hóa đơn (Phải thối lại tiền): Nhân viên điền số tiền khách đưa 
Tiền thanh toán sẽ được tăng lên trong ngân quỹ tiền mặt.
 
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
Chuyển tiền mặt về 0
Chọn ngân quỹ ngân hàng mà khách hàng chuyển vào
Điền số tiền khách hàng chuyển => Lưu
Tiền thanh toán sẽ được tăng lên trong ngân quỹ ngân hàng được chọn.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
3. Ghi công nợ.
Tạo thông tin khách hàng ghi công nợ và gắng thông tin khách hàng vào cửa sổ thanh toán.
 
Chuyển số tiền thanh toán về số tiền khách đưa (Thấp hơn số phải thanh toán) => Lưu
 
Lưu ý: Sau khi thực hiện nghiệp vụ ghi công nợ cho khách hàng thì công sợ sẽ được ghi lại.
Bạn có thể xem danh sách công nợ: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Doanh thu" => "Quản lý công nợ khách hàng"

Ý KIẾN BẠN ĐỌC