Để tạo thêm cửa hàng trong phần mềm bạn cần thực hiện Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng đang...
Để tạo thêm cửa hàng trong phần mềm bạn cần thực hiện
Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng đang sử dụng trên trình duyệt Web.
Bước 2: Tạo Mã gian hàng cho cửa hàng và các thông tin
"Hệ thống" > "Quản lý chi nhánh" > nhấn Thêm mới > Điền thông tin và nhấn Lưu
 
Lưu ý:
1. Thông tin đăng nhập của cửa hàng thứ 2: Mã gian hàng vừa được tạoTên đăng nhập - Mật khẩu đăng kí ban đầu của gian hàng.
2. Thông tin Hàng hóa của 2 cửa hàng như nhau. Nếu thay đổi ở 1 cửa hàng thì thông tin hàng hóa ở cửa hàng kia cũng thay đổi.
3. Thông tin giá bán của 2 cửa hàng là khác nhau.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC