Bước 1: Tạo danh mục các chi phí có trong cửa hàng như: Lương nhân viên, Điện Nước Rác, Mua...

Bước 1: Tạo danh mục các chi phí có trong cửa hàng như: Lương nhân viên, Điện Nước Rác, Mua hàng, Vệ sinh, Bảo trì - Bảo dưỡng trang thiết bị v.v

Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web => "Thu, chi tiền" => "Danh mục chi phí" => nhấn Thêm mới => Khai báo tên chi phí và nhấn Lưu và Đóng

Bước 2: Khai báo danh mục ngân quỹ.
Ngân quỹ được hiểu là những nơi giữ tiền được quản lý riêng biệt. Ví dụ: Ngân quỹ (Tiền trong quầy thu ngân); Quỹ ngân hàng A, Quỹ ngân hàng B, Quỹ trong tay chủ quán.
 "Thu, chi tiền" => "Danh mục ngân quỹ" => nhấn Thêm mới => Khai báo tên ngân quỹ và nhấn Lưu và Đóng.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC