Các thông tin có thể thay đổi: Tên cửa hàng Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại liên lạc Email...
Các thông tin có thể thay đổi:
  • Tên cửa hàng
  • Địa chỉ cửa hàng
  • Số điện thoại liên lạc
  • Email
  • Mã số thuế
  • Website
  • Thông tin wifi
  • Số phiếu in hóa đơn/lần nhấn in
Lưu ý: Khi thay đổi thông tin trên hệ thống thì thông tin hóa đơn sẽ tự động đồng bộ.
Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng trên trình duyệt Web
Bước 2: "Hệ thống" => "Quản lý chi nhánh" > nhấn Edit
Bước 3: Thay đổi thông tin và nhấn lưu.
Bước 4: Thay đổi thông tin Wifi chuyển qua "Hệ Thống" > "Quản lý hệ thống" tab "Thiết lập cấu hình" để thay đổi và nhấn lưu.
Bước 5: Thay đổi số phiếu in hóa đơn/lần in "Hệ thống" > "Cấu hình hệ thống" > Chọn tab Thiết lập cấu hình > Điều chỉnh số lần in phiếu thanh toán > Lưu
 
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC