Sau khi hoàn thành tất cả bước của phần khai báo thông tin hàng hóa, giá bán trong phần mềm...
Sau khi hoàn thành tất cả bước của phần khai báo thông tin hàng hóa, giá bán trong phần mềm bạn có thể tổ chức bán hàng và quản lý doanh thu.
 
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản đã đăng ký.
Bước 2: Thanh lý tất cả dữ liệu mẫu trong phần Danh mục của phần mềm:
"Hệ thống" => "Cấu hình hệ thống"  => Chọn Tab "Thanh lý dữ liệu" => Click vào cả 3 ô thanh lý và chọn Thanh lý
Bước 3: Nhập danh sách hàng hóa
Bạn có thể chọn 2 cách: Khai báo từng hóa hóa hoặc Import từ File Excel theo mẫu.
 
Cách 1: Import từ File Excel
Bước 3.1: Tải file mẫu.
"Danh mục" => "Hàng hóa" => Import => Donwload Template
 
Bước 3.2: Điền các thông tin Hàng hóa vào file mẫu hàng hóa
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)

[CÁC YÊU CẦU KHI NHẬP LIỆU]

Mã hàng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng với mã hàng khác.
 
Tên hàng: Tên của hàng hóa.
 
ĐVT (Đơn vị tính): Đơn vị tính nhỏ nhất sử dụng trong phần mềm.
Ví dụ: Bạn nhập thùng nước ngọt nhưng bán ra là chai thì đơn vị tính khai báo là chai.
 
Mã nhóm hàng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng với mã nhóm hàng khác.
 
Tên nhóm hàng: Tên nhóm hàng của hàng hóa.
 
Số lượng tối đa/Số lượng tối thiểu: Khi bạn nhập kho hơn số lượng tối đa hoặc Hàng hóa thấp hơn số tối thiểu phần mềm sẽ cảnh báo trong phần "Báo cáo tồn kho".
 
Giá vốn mua hàng: Giá mua hàng.
 
Image: Bạn tìm ảnh trên Internet và sao chép địa chỉ hình ảnh để đưa vào file hàng hóa. Nếu bạn có ảnh riêng của sản phẩm trên máy bạn có thể tải lên theo hướng dẫn thay đổi hình ảnh hàng hóa tại đây - Mục 05.
 
Giá bán lẻ: Giá bán của hàng hóa.
 
Bước 3.3: Import file hàng hóa vừa khai báo vào phần mềm.
"Danh mục" => "Hàng hóa" => Import => nhấn Chọn tệp và dẫn đến file dữ liệu hàng hóa => nhấn Import Data
 
Cách 2: Khai báo từng hàng hóa
Bước 3.1: Khai báo Nhóm hàng hóa.
"Danh mục" => "Hàng hóa" => Thêm mới
 
Bước 3.2Khai báo đơn vị tính.
"Danh mục" => "Đơn vị tính" => Thêm mới
 
Bước 3.3: Khai báo hàng hóa.
"Danh mục" => "Hàng hóa" => Thêm mới => Khai báo thông tin => Nhấn Lưu và Thêm
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC