1. Kiểm kê kho. Để kiểm tra lượng tồn kho lý thuyết: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web...
1. Kiểm kê kho.
Để kiểm tra lượng tồn kho lý thuyết: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Kho hàng" => "Báo cáo tồn kho"
Phần mềm sẽ lấy thông tin Hàng hóa tồn kho để báo cáo.
 
- Bạn có thể dựa vào báo cáo tồn kho này để quyết định nhập thêm kho.
Phát sinh: Lập phiếu Xuất - Nhập để đưa số lượng về đúng thực tế.
- Nếu bạn kiểm kê kho để thống kê chênh lệch và thực hiện Xuất - Nhập kho để đưa số liệu về đúng thực tế.
- Thông thường các cửa hàng sẽ chốt kho vào cuối tháng để kiểm tra lại kho và rà soát thất thoát giữa thực tế kiểm kê và con số trong phần mềm.
- Bạn điền số lượng thực tế của cửa hàng và chọn ô Kiểm kê.
- Lần lược nhấn Nhập kho điều chỉnh và Xuất kho điều chỉnh để tạo phiếu Nhập Xuất điều chỉnh cho số lượng trong kho.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
2. Báo cáo xuất nhập tồn
Trước hết bạn cần nhấn tính giá vốn để phần mềm có thể tính trung bình giá vốn: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Kho hàng" => "Tính giá vốn" => Chọn tháng tính và nhấn Tính
Để xem báo cáo Xuất - Nhập - Tồn: Đăng nhập gian hàng trên trình duyệt Web => "Kho hàng" => "Báo cáo Xuất Nhập Tồn"
Phần mềm sẽ thể hiện số lượng và giá trị của từng Hàng hóa, Nguyên vật liệu có phát sinh trong thời gian được chọn.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC