Nghiệp vụ trả hàng sẽ tạo nghiệp vụ tương tự nhập hàng vào kho. Giá nhập và số lượng theo...
Nghiệp vụ trả hàng sẽ tạo nghiệp vụ tương tự nhập hàng vào kho. Giá nhập và số lượng theo thông tin trong phiếu trả hàng.
 
Phần mềm sẽ tìm hàng theo hóa đơn bán để lấy hàng hóa vì vậy khách hàng trả hàng cần phải có số hóa đơn để có thể dễ dàng tìm kiếm trên phần mềm.
 
Chú ý: Hầu hết các đơn vị cửa hàng quy định chỉ cho đổi trả hàng trong khoảng thời gian nhất định và phải có hóa đơn mới được đổi trả. Điều này giúp hạn chế việc đổi trả quá xa ngày mua và gian lận.
 
Cách thức thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào màn hình bán hàng >> Trả hàng.
 
Bước 2: Nhấn Tìm Hàng Hóa >> Tìm số hóa đơn hoặc Tên khách hàng hoặc Tên hàng hóa để tìm ra chính xác hàng cần trả.
 
Bước 3: Nhấn chọn Hàng hóa cần trả >> Nhấn Chọn.
 
 
Bước 4: Điền thông tin khách trả >> Lưu >> In ấn.
 
Lưu ý: Để quản lí các hàng bị trả lại bạn có thể xem tại: Doanh thu >> Danh sách phiếu trả hàng.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC