Nghiệp vụ trả hàng

Nghiệp vụ trả hàng

Nghiệp vụ trả hàng sẽ tạo nghiệp vụ tương tự nhập hàng vào kho. Giá nhập và số lượng theo...

Chi tiết
Cài đặt chế độ bán hàng khi không có mạng Internet.

Cài đặt chế độ bán hàng khi không có mạng Internet.

Phần mềm Quản lý bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online sử dụng cho Nhà hàng - Quán ăn...

Chi tiết
Cài đặt màn hình bán hàng phần mềm bán lẻ Dân Trí Soft Online

Cài đặt màn hình bán hàng phần mềm bán lẻ Dân Trí Soft Online

Để thuận tiện cho quá trình bán hàng, thao tác chọn món, in hóa đơn bạn cần cài đặt App...

Chi tiết
Sử dụng chức năng bán sỉ

Sử dụng chức năng bán sỉ

Để sử dụng chức năng bán sỉ bạn cần khai báo: Các Bảng giá sỉ và Khách hàng sỉ. 1....

Chi tiết
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng gói quản lý chuỗi phần mềm bán lẻ Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng gói quản lý chuỗi phần mềm bán lẻ Online

Chức năng của gói cơ bản Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý bán hàng: Màn hình...

Chi tiết
Tạo thêm cửa hàng để quản lý chuỗi

Tạo thêm cửa hàng để quản lý chuỗi

Để tạo thêm cửa hàng trong phần mềm bạn cần thực hiện Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng đang...

Chi tiết