Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 2 phần: Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý...
Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 2 phần:
Các chức năng của gói cơ bản
- Quản lý bán hàng: Màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng.
- Order trên điện thoại nhân viên.
- App Báo cáo hoạt động kinh doanh trên điện thoại.
- Không giới hạn người sử dụng phần mềm.
- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn…
- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền.
- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn.
 
Các chức năng Quản lý nâng cao
- Quản lý kho hàng: nhập, xuất, tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho…
- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa.
- Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh.
- Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng.
- Các tính năng khuyến mãi, tích điểm thẻ VIP.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp 0929 292 606 (mr Trung)
06 bước thiết lập để bán hàng.
Bước 1: Đăng kí phần mềm  >> Xem hướng dẫn
Bước 2: Thanh lý dữ liệu dùng thử, khai báo thông tin hàng hóa, giá bán >> Xem hướng dẫn
Bước 3: Khai báo thông tin Phòng, bàn - Giá giờ - Thời điểm bán hàng >> Xem hướng dẫn
Bước 4: Tạo tài khoản cho nhân viên >> Xem hướng dẫn
Bước 5: Cài đặt màn hình bán hàng >> Xem hướng dẫn
Bước 6: Kết nối máy in bếp, hóa đơn >> Xem hướng dẫn
 
Hướng dẫn các các thao tác bán hàng.
1. Đăng nhập và khai báo đầu ca >> Xem chi tiết
2. Các nghiệp vụ bán hàng cơ bản >> Xem chi tiết
3. Sử dụng App Order trên điện thoại >> Xem chi tiết
 
Hướng dẫn các chức năng khuyến mãi.
1. Khuyễn mãi theo hóa đơn >> Xem chi tiết
2. Khuyến mãi theo hàng hóa >> Xem chi tiết
 
Thiết lập để sử dụng chức năng quản lý.
Bước 1: Khai báo ngân quỹ, chi phí >> Xem hướng dẫn
Bước 2: Khai báo kho, Nhà cung cấp >> Xem hướng dẫn
Bước 3: Khai báo định lượng thành phẩm >> Xem hướng dẫn
 
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý.
1. Lập phiếu nhập, xuất kho >> Xem chi tiết
2. Báo cáo quản lý Xuất nhập tồn kho >> Xem chi tiết
3. Lập phiếu Thu - Chi >> Xem chi tiết
4. Báo cáo quản lý Thu - Chi >> Xem chi tiết
 
Các chức năng bổ sung mà bạn có thể quan tâm.
1. Thay đổi thông tin hàng hóa, giá bán >> Xem chi tiết
2. Thay đổi mật khẩu nhân viên >> Xem chi tiết
3. Thiết lập chế độ chạy Offline khi mất Internet >> Xem chi tiết
Bạn có thể xem các hướng dẫn chi tiết khác tại đây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Karaoke - Bida