Bước 1: Danh mục >> Thiết lập khu vực.   Bước 2: Nhấn Edit ở khu vực mà bạn cần thiết...
Bước 1: Danh mục >> Thiết lập khu vực.
 
Bước 2: Nhấn Edit ở khu vực mà bạn cần thiết lập hàng hóa mặt định.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp 0929 292 606 (mr Trung)
Bước 3: Chọn Tab Khai báo hàng hóa ban đầu >> Chọn hàng hóa >> Nhấn Thêm hàng hóa xuống dưới >> Thay đổi số lượng.
Bước 4: Tương tự với các hàng khác và nhấn Lưu & Đóng.
Khi nhấn vào phòng ở khu vực thì các hàng mặt định của khu vực đó sẽ tự động hiển thị. Khi tính tiền cho khách bạn cần trả hàng lại để tính tiền mà không cần khai báo lí do.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Karaoke - Bida