Thiết lập hàng hóa có sẵn trong phòng hát

Thiết lập hàng hóa có sẵn trong phòng hát

Bước 1: Danh mục >> Thiết lập khu vực.   Bước 2: Nhấn Edit ở khu vực mà bạn cần thiết...

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói quản lý chuỗi phần mềm Karaoke - Bida Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói quản lý chuỗi phần mềm Karaoke - Bida Online

Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 3 phần: Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý...

Chi tiết
Tạo thêm cửa hàng để quản lý chuỗi

Tạo thêm cửa hàng để quản lý chuỗi

Để tạo thêm cửa hàng trong phần mềm bạn cần thực hiện Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng đang...

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói nâng cao phần mềm Karaoke - Bida Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói nâng cao phần mềm Karaoke - Bida Online

Chức năng của gói Nâng cao bao gồm 2 phần: Các chức năng của gói cơ bản - Quản lý...

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói cơ bản phần mềm Karaoke - Bida Online

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gói cơ bản phần mềm Karaoke - Bida Online

Chức năng của gói cơ bản - Quản lý bán hàng: Màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn,...

Chi tiết
Thao tác Order

Thao tác Order

Điều kiện sử dụng: Bạn phải cài màn hình bán hàng trên Window tại máy tính và đăng nhập vào...

Chi tiết