Khổ giấy in mặc định của phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Soft Online là khổ 80mm. Nếu...
Khổ giấy in mặc định của phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Soft Online là khổ 80mm.
Nếu bạn dùng máy in với khổ giấy 58mm, A5 hoặc A4 thì bạn cần thay đổi khổ in bằng cách như sau.
 
Phần mềm Cafe - Quán ăn - Nhà hàng - Trà sữa
Tải File mẫu in: Khổ in 58mmKhổ in A5 hoặc Khổ in 80mm lưu trữ tại đường lưu: C:\DanTriSoft > TouchScreen > Reports.
 
Phần mềm Bán lẻ
Bước 1: Tải File mẫu in: Khổ in A5 lưu trữ về máy.
Bước 2: Upload mẫu in
Đăng nhập tại https://dantrisoft.vn > "Hệ thống" > "Cấu hình hệ thống"  > Tab Upload Report > nhấn chọn tệp và dẫn tới vị trí lưu file > nhấn Upload

Ý KIẾN BẠN ĐỌC