Tìm lỗi và khắc phục máy in không in được hóa đơn

Tìm lỗi và khắc phục máy in không in được hóa đơn

Khi gặp trường hợp máy in hóa đơn không in được bạn cần kiểm tra xem lỗi xuất phát từ...

Chi tiết
Sửa mẫu in mã vạch

Sửa mẫu in mã vạch

Bước 1: Tải mẫu in đúng với máy in tem mà bạn sử dụng. Tem 3 [35mm x 22mm]: Tải...

Chi tiết
Thay đổi khổ in hóa đơn

Thay đổi khổ in hóa đơn

Khổ giấy in mặc định của phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Soft Online là khổ 80mm. Nếu...

Chi tiết
Khắc phục không hiện cửa sổ in hóa đơn

Khắc phục không hiện cửa sổ in hóa đơn

Khi nhấn in hóa đơn phần mềm Dân Trí Soft sử dụng trên trình duyệt Web sẽ tạo 1 cửa...

Chi tiết